Tủ Hấp

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
Cung cấp tủ hấp các loại từ 30kg - 120kg, giúp tiết kiệm điện, thời gian và hiểu quả sản xuất. Liên Hệ: 09935.31.38.79 (Kỹ Thuật)

Cung cấp tủ hấp các loại từ 30kg - 120kg, giúp tiết kiệm điện, thời gian và hiểu quả sản xuất.

Liên Hệ: 09935.31.38.79 (Kỹ Thuật)

Sản phẩm liên quan