Hương PATE

Mã số sản phẩm : VS-0330 (L)
Liên hệ
Công dụng: Tạo mùi thơm đặc trưng cho sản phẩm Sử dụng: trong sản xuất chế biến thực phẩm

Công dụng: Tạo mùi thơm đặc trưng cho sản phẩm

Sử dụng: trong sản xuất chế biến thực phẩm

Sản phẩm liên quan