NEMTIPHOS

Mã số sản phẩm : 25395/2014/ATTP-XNCB
Liên hệ
Công dụng: Tạo cấu trúc giòn dai, quyết dính, ổn định, hạn chế nấm mốc, hạn chế nhớt khi chua cho nem … Ứng dụng: Sản xuất nem chua, nem nướng, nem Huế, nem bì…. Số XNCB: 25395/2014/ATTP-XNCB Hàm lượng: 3-5 gam cho 1kg sản phẩm

Công dụng: Tạo cấu trúc giòn dai, quyết dính, ổn định, hạn chế nấm mốc, hạn chế nhớt khi chua cho nem

Ứng dụng: Sản xuất nem chua, nem nướng, nem Huế, nem bì….

Số XNCB:   25395/2014/ATTP-XNCB

Hàm lượng:  3-5 gam cho 1kg sản phẩm

Sản phẩm liên quan