MEATIPHOS 700

Mã số sản phẩm : 25400/2014/ATTP - XNCB
90₫
Công dụng: Tăng cường độ giòn, săn chắc, quyết dính, ổn định PH,….. Sản xuất: Sử dụng trong chế biến chả lụa, chả chiên, chả bò, chả cá, xúc xích,… Số XNCB: 25400/2014/ATTP-XNCB Hàm lượng: 2-5 gam cho 1Kg sản phẩm.

Công dụng:    Tăng cường độ giòn, săn chắc, quyết dính, ổn định PH,…..

Sản xuất:   Sử dụng trong chế biến chả lụa, chả chiên, chả bò, chả cá, xúc xích,…

Số XNCB:   25400/2014/ATTP-XNCB

Hàm lượng:   2-5 gam cho 1Kg sản phẩm.

Sản phẩm liên quan