HƯƠNG XÔNG KHÓI VS - K2203

Mã số sản phẩm : VS - K2203
Liên hệ
Công dụng: Tạo và giữ hương vị đặc trưng cho sản phẩm. Sử dụng: trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Công dụng: Tạo và giữ hương vị đặc trưng cho sản phẩm.

Sử dụng: trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Sản phẩm liên quan