Hương giò lụa VS 0515

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
Công dụng: tạo mùi hương thơm tự nhiên, giữ hương lâu hơn trong quá trình gia nhiệt. Hàm lượng: 0,5 -2 gram/1kg sp Sản phẩm được bộ y tế khuyến khích nên dùng trong chế biến thực phẩm

Công dụng: tạo mùi hương thơm tự nhiên, giữ hương lâu hơn trong quá trình gia nhiệt.
Hàm lượng: 0,5 -2 gram/1kg sp
Sản phẩm được bộ y tế khuyến khích nên dùng trong chế biến thực phẩm

Sản phẩm liên quan