GEBINDER

Mã số sản phẩm : 25397/2014/ATTP-XNCB
185.000₫
Công dụng : Tạo cấu trúc liên kết giữa thịt, mỡ, nước và da, tăng độ dai, hạn chế tách rời , xử lý thịt yếu ,.... Ứng dụng: Sản xuất giò chả , Jambon, chân giò xông khói, da bao, thịt nguội ,.. Hàm Lượng: 1 - 5gr/kg sản phẩm

Công dụng: Tạo cấu trúc liên kết giữa thịt, mỡ, nước và da, tăng độ dai, hạn chế tách rời, xử lý thịt yếu,....

Ứng dụng: Sản xuất giò chả, Jambon, chân giò xông khói, da bao, thịt nguội,..

Hàm Lượng: 1 - 5gr/kg sản phẩm

Sản phẩm liên quan