CARAMEL COLOUR

Mã số sản phẩm : 147347/2016/ATTP-XNCB
Liên hệ
Công dụng: Tạo màu nâu, đen cho sản phẩm thực phẩm. Sử dụng: Trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Đối tượng sử dụng : Nhóm thực phẩm được phép sử dụng theo quy định của văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT. Hàm lượng sử dụng: Áp dụng đối với từng nhóm cụ thể theo 02/VBHN-BYT

Công dụng: Tạo màu nâu, đen cho sản phẩm thực phẩm.

Sử dụng: Trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Đối tượng sử dụng: Nhóm thực phẩm được phép sử dụng theo quy định của văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT.

Hàm lượng sử dụng: Áp dụng đối với từng nhóm cụ thể theo 02/VBHN-BYT

Sản phẩm liên quan