Brown HT (màu nâu chocolate)

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
Công dụng: Tạo màu nâu cho sản phẩm. Sử dụng: Trong sản xuất, chế biến thực phẩm

Công dụng: Tạo màu nâu cho sản phẩm.

Sử dụng: Trong sản xuất, chế biến thực phẩm

Sản phẩm liên quan