BPQ - 02 (Chất bảo quản thay thế Benzoat)

BPQ - 02 (Chất bảo quản thay thế Benzoat)

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
BPQ - 02 (Chất bảo quản thay thế Benzoat) Bảo quản, chống nhớt, chống chua, chống nấm mốc, vi khuẩn gây hại. Sử dụng trong sản xuất các sản phẩm từ bột gạo, bột mì như: bún, phở, hủ tiếu, bánh canh, bánh nếp, bánh nướng......

BPQ - 02 (Chất bảo quản thay thế Benzoat)
Bảo quản, chống nhớt, chống chua, chống nấm mốc, vi khuẩn gây hại. Sử dụng trong sản xuất các sản phẩm từ bột gạo, bột mì như: bún, phở, hủ tiếu, bánh canh, bánh nếp, bánh nướng......

Sản phẩm liên quan